SzInT Állítás Vezető Képzés

SzInT Állítás Vezető Képzés

ÖNISMERET + ÖNGYÓGYÍTÁS + SZAKMAI KÉPZÉS 4 SZAKIRÁNYBAN:

kineziológia, család-és rendszerállítás, dráma-és szerepjátékok, team coaching

Indul: 2019. október 18. péntek 15:00-21:00 JELENTKEZNI az oldal alján lehet!

Képzési törzsidő: 2 félév

Tanfolyam helyszíne: 1073, Budapest, Erzsébet krt. 58. 

Az életünk jó darabig a múlt ismétlése. Múltbéli élethelyzeteink ismétlődnek újabb szereplőkkel és helyszínekkel, s értő szemmel vizsgálva meglátjuk a sorsunkat meghatározó mintákat. A sorsunk alakulását a múlt meggyökeresedett családi és lelki szintű meggyőződések, berögződések, sérülések és reakció-minták határozzák meg.

“Ha tudni akarod a jövőt, kutass a múltban. Keresd meg az okokat, és rálelsz az okozatokra. “(Thoth)

A múlt átírható – s új jövő teremthető!

Azonban a SzInT állítások és kineziológia oldások során immár 10 éve tapasztalom, hogy a múltnak nem kell megismétlődnie, és új jövő teremthető, ha a sorskönyveket felismerjük és a mintákat átírjuk.

A múlt sémáit felismerve, azokat megtörve új mintákat választhatunk. Mindezek nélkül azonban valóban igaz a mondás “atyáink (s anyáinké is) vétkei hetedíziglen hatnak vissza ránk”. körülbelül ennyi idő alatt fordulnak át a családi sorsminták és tud egy új generáció új választások szerinti életet élni.

De nem szükségszerű, hogy 7 generáció szenvedje meg és hozza létre a sorstanulások során az új mintákat!

Az önfelszabadítás útja

Minden jelenbéli negatív élethelyzet (beleértve a betegségeket, válást, egzisztenciális krízist, stb) mögött múltbéli negatív emlékek okozta sérülések állnak. A mintázatok felismerhetők és gyökerük oldható. Ez az önfelszabadítás útja – hiszen a lélek-és generációs szintű sérülésekre alapuló negatív mintákból felszabadulva valóban legteljesebb ÖnMAGunkat valósíthatjuk meg, s élhetjük meg!

Az önfelszabadításhoz és így az önmeghaladáshoz több módszer áll rendelkezésünkre, melyeknek két szintje (mininum) van.

Első szint: az életproblémád mögötti helyzetfeltárás és oldás, azaz a negatív blokkoló minta feltárása és új minta választás

1. kineziológia (ezen belül elsősorban a Transzgenerációs Epigenetikus ág (dr.Varju Márta), mert az négy idősíkon tárja fel és átfogóan oldja a teljes blokkrendszert)

2. információs mezőben dolgozó / mintaoldó módszerek: családállítás, szerepjáték -és  drámamódszerek (pl. pszichodráma, szomatodráma (dr.Buda László), személyiség integrációs tréning (Pozsgai Nikoletta)

Második szint: megerősödés a új mintában

1. megerősítő mondatok, pozitív affirmációk

2. pozitív vizualizációk, képmontázsok

3. a hiányzó új készségek, jártasságok, képességek elsajátítása

4. új minták beépítése

5. új szokások kialakítása és rögzítése

A két szinten egyaránt kell önfejlesztő munkát végezz ahhoz, hogy valóban megtörténjen a változás az életedben! Mindezeket magában foglalja és segíti a Személyiség Integrációs Tréning módszeregyüttese, mely egyéni konzultációs folyamatban és csoportban is elérhető a számodra!


Mi a Személyiség Integrációs Tréning, azaz SzInT ?


 

A Személyiség Integrációs Tréning módszerével újra visszatalálhatunk önmagunkhoz,  felfedezhetjük, hogy kik is vagyunk valójában a maszkok mögött és mi az, ami igazán fontos nekünk és nem csupán elvárás, megfelelés, reakció a környezetre. Az állítások egyben személyiségfejlesztő, szereprugalmasságot segítő alkalmak is egyben. Az alkalmazott módszerek nem invazívak, a lélek szabad mozgását és választását elősegítők. 

A Személyiség Integrációs Tréning komplex önismereti -és személyiségfejlesztő módszer, mely az egyéni és a csoportos állítások folyamán épít Rupert Sheldrake morfogenetikus mező kutatási eredményeire, az Információs Mezőben végzett- rendszer állítások (rendszer -és családállítás/ Hellinger/, pszichodráma /Moreno és Mérei/ szomatodráma /Dr. Buda László/ -technikákat, szemléleti hátterében alapoz a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia (dr. Varju Márta) rendszerszemléletére, generációs mintafelismerő hátterére, s a biofeedback reakcióra épülő izomtesztelésre. Mindemellett használ személyiségfejlesztő tréningelemeket, kiegészítésül coaching és team coaching folyamatokban szokásos eszközelemeket. 

Bővebb módszertani leírást olvashatsz ide kattintva>>>

A Személyiség Integrációs Tréning (SzInT) során feltárjuk a különböző szerepszemélyiségeket, megismerjük, összebékítjük, összerendezzük, azaz integráljuk őket. Oldjuk az életélmények kapcsán kialakult blokkokat. Minden integrálandó síkon, megkeressük a letöredezett személyiség-, illetve lélekrészeinket és újra magunkba emeljük őket. Így kiegészülünk, egyre inkább megtaláljuk, visszanyerjük az egységállapotot; s közben feloldjuk az akadályokat, blokkokat, és képessé válunk megengedni a valódi énünk, szívünk választásai szerinti életet, bőséget, harmonikus párkapcsolatot, valódi hivatást és egészséget.

A SzInT állítások terei:
 • a self szintje
 • a test szintje
 • az állító  élete fogantatástól a jelen életkoráig
 • az állító generációs háttér mintázata
 • anyai és apai vérvonalának sorsmintázatai
 • az állító inkarnációs mintázata
 • a kollektív tudattalan mintázatai

A Személyiség Integráció folyamata jelenleg egyéni konzultációs ülések formájában és ún. SzInT állítások során, csoportos tréning napok formájában választható önfejlesztő lehetőség.


Miről szól a Személyiség Integrációs Tréning = SzInT Állítás Vezető Képzés?


Az új felnőttképzési törvénynek megfelelően, az európai modelleket követve a képzés elsősorban gyakorlatorientált és törekszik a saját-élmény alapú, készségfejlesztésre. A gyakorlat és az elmélet aránya 70%-30%. Ezzel biztosítható a gyakorlati kompetenciák megszerzése, melyeket a képző csoporton belül és nyitott csoportokban is életszerűen begyakorolható a Személyiség Integrációs Állítás Vezető munkája. A gyakorlatorientált és saját- élmény alapú képzést kiegészíti és elsősorban megalapozza a szükséges elméleti tudás. Így a gyakorlatban is használható, saját megélésen alapuló, saját készségekre alapuló, azokat továbbfejlesztő tudással, állítás vezetői képességgel és önbizalommal érkezhetsz meg a vizsgák utáni önálló munkához.

A 2 féléves képzés során a résztvevők megismerkednek a SzInT  hátterét adó, tudományosan megalapozott elméletekkel, jelenségekkel, így többek között a mezőelmélettel, információs tér fogalmával, epigenetikával, holografikus agy és test/szív mező elméletekkel, szimbolikus betegség értelmezés fogalmával, energetikai és szomato-pszichés hatásmechanizmusokkal. A képzésben helyet kapott még a gyakorlati csoport-vezetői munkát segítő csoport dinamikai elméletek megismerése és megtapasztalása; a csoportvezető jelenléte/funkciója/tevékenysége, valamint a résztvevők és az állító pszichodinamikája, kölcsönös egymásra hatását felismerő és gondozni tudó információs és gyakorlati háttér.

A képzés fontos részét képezi a generációs minták felismerését segítő saját családtörténet gyógyító munka; az önreflektív részvétel, az önbizalom megerősítése,  a lélek szabad választásának és mozgásirány-választásának felismerése.
Az elméleti képzés fontos hátteret ad a képzés mégis elsősorban gyakorlati jellegű, úgy nevezett in-situ képzés, mely során a résztvevők saját és társaik állításain keresztül értik meg, s gyakorolják a rendszer működési elveit. Így a képzés saját élményű, mély és összerendezett önismereti/önfejlesztő munka is egyben.
Az állítások gyakorlása során külön figyelmet fordítunk a minták felismerésére, a sors-miértek megértésére, a térben olvasás képességének fejlesztésére, a non-verbális jelek értelmezésére.

Képzési idő és összetevők

Képzési Törzsidő

A törzsidejű képzési alkalmak HAVONTA 1 péntek délutánt vesznek igénybe 15:00-21:00 között, valamint egy rá következő napi szombatot 10:00-17:00 óra között az alábbi időpontokban:
I. félév: 2019. október 18-19,  november 22-23, december 6-7., január 10-11.
II. félév: 2020. február 7-8, március 6-7, április 3-4., május 8-9, június 7-8
+ Záró 4 napos tréning: június 25-28. 

Törzsképzésbe tartozó témák:

 • biofeedback, izomtesztelés
 • coaching és team coaching alapok
 • tréningvezetés alapok
 • csoportok, rendszerek, csoport-és rendszerdinamikák
 • tudatszintek
 • csoportvezetői kommunikáció
 • állításvezetés praxis
 • self állítások
 • test rendszer szemléletű állítások
 • Női/Férfi integrációs állítások
 • generációs állítások
 • Női/Férfi vérvonalak, anyai/apai ág
 • Életminta/Születésmátrix SzInT állítás
 • Egészség/Betegség  állítás
 • Pénz/Bőség/egzisztenciális blokkok
 • Párkapcsolati blokkok
 • Lélek Szabad Mozgása
 • Lélek integráció, szellemi tér állításai
 • Kollektív állítások
 • Fedett állítások

A képzési idő során és távoktatásban átadott elméleti anyagrészek mellett a személyes képzési alkalmakon az egyes állítástípusok megfigyelésére, vezetésük gyakorlására, elemzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A csoportfolyamat során minden résztvevőnek több állítása lesz és több állítást vezet majd szakmai visszajelzés, kísérés mellett. A megtapasztalt állítások kapcsán folyamatos dokumentációt vezetünk.


A teljes képzési idő végi vizsgák:


 • elméleti írásbeli és szóbeli vizsga előre megadott tételsor alapján
 • gyakorlati vizsga: önálló állítás vezetés

A Személyiség Integrációs Állítás Vezető Tanúsítvány megszerzésének feltételei:


1. a képzési törzsidőbe tartozó alkalmakon való részvétel

2. saját állítások lezajlása és dokumentációja

3. a képzési szakiránynak megfelelő követelmények (dokumentációk) teljesítése

4.  záró tréningen való részvétel

5. sikeres elméleti (szóbeli + írásbeli) és gyakorlati vizsga (állítás vezetés)

A 2 féléves képzés és vizsgák után a résztvevő jogosult a Személyiség Integrációs Állítás Vezető név használatára és általános SzInT állítások vezetésére csoportos formában.


Továbbképzési lehetőségek:


Az általános Személyiség Integrációs Állítás Vezető képzési törzsanyag elvégzése után a résztvevők számára lehetőség nyílik módszertani specializációra, illetve kiegészítő tudásanyag elméleti és gyakorlati elsajátítására az alábbiak szerint:

1.Kiegészítő modulok, tematikus alkalmazások, specializációk:

 • SzInT módszerek alkalmazása gyermekeknél
 • Szervezeti struktúrák – szervezetfejlesztés
 • Vállalkozásfejlesztés
 • Tanácsadás / Coaching módszertan és gyakorlat

2. Továbbképzési területek:

 • Személyiség Integrációs Tanácsadó – a SzInT módszereit egyéni üléseken alkalmazó integrált, holisztikus szemléletű szakember.  A 2 féléves képzést annak gyakorlati, empirikus megtapasztalása miatt a SzInT Tanácsadóknak is el kell végezniük és vizsgázniuk kell külön az egyéni SzInT ülések során alkalmazott módszerekből. Ehhez az általános képzés mellett vagy után Tanácsadó/coach képzésben is részt vesznek. A SzInT Tanácsadó képzésben a TEK Tanácsadó és más coach végzettségek beszámíthatók. A különbözteti vizsgák szükségessége egyénileg kerül elbírálásra.
 • Személyiség Integrációs Tréner a SzInT módszereit csoportos tréninghelyzetekben (például zárt önismereti csoportban) alkalmazó, személyiségfejlesztő szakember, a  törzsképzési feltételek teljesítése mellett a kötelező specializációk elvégzése után. A 2 féléves alapképzést elvégezve, hospitációk és vizsgák után a szakiránynak megfelelő specializáció (SzInT Tréner modul és min. 3 téma modul) elvégzése után lehetőség van a Személyiség Integrációs Tréner név használatára az elvégzett specialitásokra  szóló jogosítványokkal.

A SzInT Állítás Vezető Képzés Díja


I. Törzsképzési idő díja: 11 modul = 350 000Ft. Egy modul péntek + szombati személyes képzési napot és a két modul közti távoktató anyagokat tartalmazza.

II. Vizsga költségek

 • Elméleti vizsga (írásbeli+ szóbeli) 10 000Ft
 • Gyakorlati vizsga (állítás vezetés mentor biztosítással) 20 000Ft

A SzInT  integrált képzése során 4 szakterületet sajátíthatnak el a résztvevők, mely más képzések során külön-külön tanulható, fizetendő.


Díjfizetési Kedvezmények


50 000Ft egybefizetős kedvezménnyel: 300 000Ft. 

20 000Ft kedvezmény: Szinkron Coach, Szinkron Tanácsadó, Méhnővér képzések végzettjei számára, nekik 330 000Ft a képzési díj.

A képzési díj fizetési ütemezése:

 1. Egybefizetős ár: 300 000Ft. + záróvizsgák ( 30 000Ft)
 2. Részletfizetés három részletben: foglaló 50 000Ft képzés előtt, 150 000Ft a képzés első alkalmán, 150 000Ft a második félév kezdetén.
 3. Egyéni elbírálás alapján megadható részletfizetés modulonként: foglaló 100 000Ft, utána megbeszélés szerinti részletek szerződéses vállalása. A csoport létszámából max. 2 főnek adható meg, 12 fős csoportlétszám felett.

Hiányzás, kimaradás esetén:

 • Félévenként 1-1 hiányzás megengedhető, több esetén külön képzési pótlási díj és alkalom mellett lehet folytatni a képzést.
 • Abbahagyott képzés esetén a foglaló nem jár vissza. A képzés vége előtti befejezés esetén a részarányos díj megfizetésre kell kerüljön. A csoport minden szinten kárát szenvedi a kimaradásnak, valamint a csoport kapcsán felmerülő költségek adottak, ezért fentiektől nem tudunk eltérni. Önmaguk, szakmai képzésük, csoporttársaik és oktatójuk iránt tisztelettel lévők jelentkezzenek.

A SzInT Állítás Vezető képzés kiegészítő elemeit lehetőség van későbbi csoportokkal végezni. Ebben az esetben a záróvizsgákra a kötelező képzési elemek teljesítése után kerül sor és a képzést záró tanúsítványt is ekkor kapják meg az így választó  résztvevők.


Mikor érdemes  SzInT állításvezető képzést végezned?


 • intenzív önismereti/önfejlesztő/öngyógyító folyamatok után szeretnél másoknak is hatékony segítséget nyújtani
 • szereted rendszerben látni a dolgokat
 • összeszedett egészben, a miértekkel, következményekkel ÉS a megoldásokkal együtt látni, érteni akarod az életed alakulásának összefüggéseit
 • hatékonyan szeretnél önmagadért és jól-létedért cselekedni, folytatni saját önismereti, személyisgfejlesztő munkádat
 • érteni szeretnéd, hogy miért választottad azt a családot, amelyikbe születtél, s hogy mindez hogyan alakította-befolyásolta életed/sorsod alakulását
 • magasabb szintű válaszokat szeretnél a “miért alakult így az életem”, “miért választottam ezt a családot/párt”, “miért választottam ezt az életutat” témákban, s kész vagy hozzásegíteni másokat is önmaguk megértéséhez
 • szeretnéd önmagad felszabadítani az előző életes/ generációs/ családban megtanult kényszerű hitrendszeri és sorsmintáktól
 • már csak a saját szíved szerinti utakat akarod járni, megtörve a generációs/előző életes sémákat új minta szerint élve életed
 • folyamatos önmunkád mellett van kapacitásod másoknak is segíteni, az ő önfejlesztő/önfelszabadító útjukon tanácsadó lenni
 • szakmai továbbképzésre vágysz: segítőként, életvezetési tanácsadóként, személyiségfejlesztő trénerként, kineziológusként dolgozol, de nem ismered fel a blokkoló mintákat és nem látod át azok összefüggő rendszerét, s nem tudsz megfelelni klienseid miért-kérdéseire.

ÖNISMERET + ÖNFEJLESZTÉS + KÉPZÉS

A SzInT módszerének elsajátítása (állításvezetői képzésben) egyszerre önismeret és önképzés, azzal a kiegészítéssel, hogy a belső munkádat intenzíven, célirányosan, összerendezetten végezheted, s közben felkészülhetsz arra, hogy magad is képes legyél másoknak emberi és szakmai szempontból a helyeden állva segíteni. Az önfejlesztő, személyiségfejlesztő belső munka mellett szakmai képzés zajlik 4 említett szakterületen.

MENTORI TÁMOGATÁS + SZUPERVÍZIÓ

A SzInT Állítás Vezetői képzést végzettek számára mentori támogatást adok, hisz nyílt csoportos gyakorlatok és a vizsga után is szükségük lehet támogatásra, szakmai és emberi kérdésekben egyaránt. A már Állításokat vezetők számára szakmai kérdéseik megvitatására és szakmai tapasztalat megosztásra lehetőséget biztosítok a szupervíziós csoportokban.  A segítő szakmában pedig különösen fontos a mentál higiéné s vele az, hogy az Állítás Vezető magánéletében is harmonikus életet élhessen, s az ő felmerülő problémáit állíthassa, oldhassa, beszélhesse át – melyekre a saját maga által vezetett csoportok nem alkalmasak. Ezért a mentori konzultációkban és szupervíziós alkalmakban ott vagyok a képzés elvégzése után is.

ÉN MÁRKA ÉPÍTÉS + MARKETING SEGÍTSÉG

Ahhoz, hogy SzInT Állítás Vezetőként dolgozhass és valóban legyenek csoportjaid, a képzésben megszerezhető szakmai háttér és gyakorlaton túl marketing tudásra is szükséged lesz, hogy az emberekhez eljuthass és számukra állító napokat tarthass. Ezért a képzést elvégzők számára én márka építést segítő és szolgáltatás marketing segítséget adok. Mindez egyéni tanácsadásban és csoportos folyamatban is elérhető az általam képzett SzInT Állítás Vezetők számára.


Van-e valamilyen feltétele a Jelentkezésnek?


Érettségi megléte alapvető a képzésben, de nem szükséges célirányú, szakirányú végzettségek megléte. A felvételben a kineziológiában, a családállításban, pszicho és/vagy szomatodrámában való jártasság előny, ahogy a meglévő pszichológusi, pszichoterapeuta végzettség és tapasztalat is. Előnyt élveznek azon jelentkezők, akik több alkalommal voltak már képviselő-segítők / állítók a Személyiség Integrációs Tréningek állító napjain.

A jelentkezést követően és a kezdést megelőzően alkalmassági beszélgetésen kell majd részt venned.


Jelentkezés a SzInT Állítás Vezető Képzésre:


Ha szeretnél részt venni a képzésen töltsd ki az alábbi űrlapot. Válaszlevélben kapod ez után a további tudnivalókat. Helyed biztosítása végett a következő lépés a képzés regisztrációs díjának átutalása lesz. 

Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Megjegyzésed, kérdésed felém:
Korábbi tapasztalataid:* jártam már SzInT állító napon
már kipróbáltam a hellingeri családállítást
részt vettem pszichodráma önismereti csoportban
ismerem kliensként a kineziológiát
részt vettem szomatodráma alkalmon
képzést is kaptam családállításban
képzést is kaptam pszicho vagy szomatodráma terén
részt vettem kineziológia képzésben
nincs egyikben sem tapasztalatom
Várlak szeretettel a SzInT Állítás Vezető Képzésen!

Pozsgai Nikoletta Katalin

kineziológus, TEK oktató, életmód tanácsadó-és terapeuta

Személyiség Integrációs Tréner, a SzInT Állítás Vezető Képzés oktatója

www.szemelyisegintegracio.hu

www.kineziologiakezeles.hu

www.onfeljesztes.info

 

About the Author

Pozsgai Nikoletta Katalin, a SzInT módszerének kidolgozójaként és trénereként, a kiegyensúlyozott és harmonikus élet megélését segítem. A SzInT a családállítás, a pszichodráma és a rekonstrukciós kineziológia mesterhármasára épülő módszeregyüttes, melynek célja a személyiség és a lélek szintű egységünkbe való visszaérkezés segítése csoportos tréningek és egyéni terápiák során.