Kettes Tudatszint – Csoporttudat

Az egyes tudatszinthez kapcsolódó első életszakasz az EGYSÉG kora

Ebben az anya és magzat egyek, nincs különbségtétel, bár van külön test, de az még nem képes önmagát fenntartani, helyette mindent a mama csinál. Totális a függés , nincs éntudat vagy mi tudat. Egység tudat van, de az sem tudatos formában. ezért válik oly fontossá minden, amit a várandós nő megél, mert mindazt éli meg vele együtt a babája is.

Az élet második szakasza: a gyermekkor

A születéssel belépünk a saját életünkbe. Kiváltunk az anyával való egységből testi szinten, de még függésben vagyunk tőle. Az összeolvadás már megszűnt, de a kötődés egészséges esetben erőteljes. Ami korábban körülvett bennünket, amibe beleolvadtunk, az mostanra már egy másik világ, amitől el vagyunk választva. Megéljük az elkülönültség fájdalmát és a magárahagyottság félelmét.

Az anya még mindig a világot jelenti, de a gyermek már nem az ő része. Az egység helyébe a kötődés lép. Már ketten vannak és a kettéváltságból adódóan viszonyulás alakul ki közöttük.

Gyermekként felfedezzük az anyát, majd rájövünk ő egy különálló személy. Aztán rájövünk arra is, hogy mi is azok vagyunk.

A kettéváltságból adódóan és a figyelem mértékétől függően fel kell hívnunk magunkra az anya/gondozó figyelmét, a kontatktus jelenti a biztonságot annak hiánya a bizonytalanságot. Az anyától való elválás életveszélyes fenyegetettség érzését is okozhatja.

Az anya jelenléte a biztonságot nyújtó közeg, amiben feloldódhatunk és amiben felfedezhetjük a világot. Minél bizonytalanabb az anyával való kapcsolat / kötődés, annál  kevésbé biztonságos  a világ és annál nagyobb feszültséget és szorongást jelent a világgal való kapcsolatba lépés.

A korai kötődési mintáink és megéléseink aztán generalizálódnak és mintaként meghatározzák az élet többi szakaszában ránk jellemző biztonságérzetet, a világról alkotott érzéseinket, bátorságunkat és felfedező kedvünket.

A kötődési mintáink szerint az alábbi fő mintákat figyelték meg:

 • biztonságos kötődés
 • elkerülő kötődés
 • ambivalens
 • dezorganizált kötődés

Bővebben a kötődésről>>>

Öröklődik-e a kötődési mintázat?

A szülők kötődési mintázata előre jelzi gyermekük kötődésének mintázatát már akkor, mikor a gyermek még meg sem született. A szülő ezek szerint nem tudja azt nyújtani, amit maga sem tapasztalt meg. Ugyanakkor a genetikai komponens jelenléte az anya viselkedésével együtt értelmezhető, a gének és a környezet interakciója együtt alakítják a kötődés minőségét. Generációs mintázatok oldásával a családon belül öröklődő kötődésmintázatok is oldhatók, alakíthatók.

Ide nyúlik vissza a legtöbb későbbi életévek során megjelenő nyomasztó minta, viselkedészavar, lelki probléma, pszichoszomatikus betegség.

A terápiás munkában ezért kiemelten fontos különösen az anyához, de általában a kötődéshez és az elváláshoz való viszonyulásunk. Vannak túlságosan kötődő és szinte kötődés képtelen emberek, s vannak ragaszkodók és könnyen elválók.

Az elválás ősélménye a születés. A születési mintázat ezét alapvetően határozza meg a későbbi elválási mintázatainkat. Kötődésre pedig azért van szükségünk, hogy kibírjuk és túléljük mindazt, ami az elválás után következik.

A kötődés kialakulását megelőzi az elválás. Elválás nélkül egység van, kötődés pedig csak két fél között valósulhat meg.  Két olyan fél között, akik már elváltak korábbi egységállapotaikat jelentő múltbéli meghatározó kapcsolataiktól.

A kötődés az egység helyét veszi át, bizonyos értelemben azt igyekszik pótolni. Ugyanakkor a leválás/elválás szolgálatában áll, amikor megpróbálja elviselhetővé tenni azt. Ezért a kötődés az elválás után következik, s az elválás ilyen szempontból fontosabb. Kötődés nélkül képesek vagyunk  létezni, az anyától való fizikai elválás (megszületés) nélkül azonban nem. De az is megfigyelhető, hogy a kötődésre szükség van, ahhoz, hogy jól le tudjunk válni. A kötődés megadja a biztonságérzetet és a védettség érzetét, melyre szükségünk van a világ felfedezéséhez és az önálló élethez.  A kötődés valójában a saját életbe vezető utat segíti elő.

A valódi szabadság kötődés nélkül szinte elérhetetlen. Csak a jól kialakult kötődés biztonsága tesz képessé ara, hogy a világot (s ezzel a szabadságot) játékosan felderítsük, mi közben folyamatosan le is válunk, el is távolodunk. Bizonytalan kötődés esetén az elválás mégoly fenyegető élmény, ezért kötődés helyett szimbiotikus ragaszkodássá válik.

Lelkileg a gyermekkor tipikus és meghatározó sajátossága a családdal való összekapcsolódás, és az ettől való függés. Ez az odatartozás és támogatás az egészséges fejlődés lényeges feltétele, amely a gyermeknek mindaddig külső és belső biztonságot nyújt, amíg nem képes a saját lábára állni.

Témák:

 • összeolvadás helyett megfelelő kötődés
 • egység kontra elkülönülés
 • egység kontra egyedüllét
 • térközszabályozás és biztonságérzet
 • kiszolgáltság édenkertje  kontra totális függés állapota

A kettes tudatszintre jellemző:

 • csoportra utaltság, biztonság és védelem keresés, odatartozás és kötődés keresés
 • a törzsi kultúrákban volt jellemző, melyben a tagok nem önálló személyként, hanem a csoport tagjaiként határozták meg önmagukat. A csoporttól való leválás a halállal volt egyenlő.
 • a tradicionális tudatra ma is jellemző
 • a csoport nélkül az egyén ugyanúgy semmi, ahogy a csoport (az archaikus korban sem képes létezni az eredethez (istenek, mítoszok, vallás) való kötődés nélkül.
 • a háború mint a konfliktus kezelés eszköze

A kettes tudatszint fő témája az odatartozás avagy az egyén és a csoport viszonya egymáshoz

Az öntudat a kettes tudatszint végéig a csoport tagjaként, vagy a csoporthoz tartozóként  érzékeli és jeleníti meg magát. (Vö: referencia csoport, kortárs csoport a tiniknél) Különbséget tudunk tenni önmagunk és a csoport többi tagja között, de ez még nem jelenti az én elkülönülését. Az én tudat itt még a csoport függvénye marad.

A csoport lehet a család, a nemzet, a nép, egy vallás, focicsapat, céges csapatszellem, politikai pártba tarotzás.

A csoportba tartozás mi-tudat, ami a biztonságot adja leli és sokáig fizikális értelemben egyaránt. Közben azonban a mi-tudat a személyes autonómia és az én-tudat fölé kerekedik. A kettes tudatszint prioritásait a mi irányítja, az egyéni gondolatok a csoporthoz kötődnek, de legalábbis ennek hatása alatt működnek.  A cselekedetek a hagyományokon alapulnak: ők is így csinálták, ez mindig is így volt, így szokás, ezt így kell; ez a kötelességem, (kötelesség, erkölcs, becsület) ,ebből nem vonhatom ki magam, ennek így kell lennie (felelősségvállalás).

A lelkiismereti kérdések ide tartoznak, hiszen az nem egyéni választás, hanem a csoporthoz és elsősorban a származási családhoz való belső kötődés kérdése. A mindenkori családi értékek a jó vagy a rossz lelkiismeret révén érvényesülnek.

Ez okkozza a felnőttben a lelkiismereti konfliktust, amikor a szülőkéhez képest más életutat kíván választani. Belül szembekerül a családi értékekkel, mely csak akkor oldódhat fel, ha hálával és egyetértéssel tekintünk szüleinkre és a gyermekkorunkra.

A kettes tudatszintben az egyén másokat elsősorban egy adott csoporthoz tartozóként érzékel és csak másodsorban egyénként. A csoporttudat másokra nem emberként, és főképp nem egyenrangúként tekint. Pl. fehér ember kontra fekete ember, akit alacsonyabbrendűnek tart és rabszolgává teszi miközben mindvégig tiszta lelkiismerettel él. Vagy a nácik és a zsidók esete, melyben nem az emberi mivolt, hanem a hovatartozás vált döntővé. Amint sikerül az egyént a csoporttal összemosni, a gyilkolással kapcsolatos belső tilalom is érvénytelenné válik!

Ez nem működhet tovább, ha az emberre mint egyén tekintünk, mert akkor egyenrangúvá emeljük, s csoporthoz tartozása csak másodrendű kérdéssé válik.

Csoporttudat és egoizmus

Mivel az én még valódi  formájában nem fejlődött ki, a e (másvalaki énje) sem fogalmazódott meg egyértelműen, ezért az egoizmus erősebbé, durvábbá, akár tekintet nélkülivé válik. Hasonlóképpen a gyermekhez, akinek világa önmaga körül forog, és elvárja, hogy a többiek gondoskodjanak arról, hogy neki jó legyen. A gyermek részére a felelősséget a szülők viselik, és a korlátok nem belső, hanem külső korlátok. A kettes tudatszinten a felnőtt esetében  a mindenkori csoport viseli a felelősséget.

A másik én és ezáltal a Te csak akkor válik láthatóvá és elismerhetővé, ha az én és egy másik én önmagában, egyenrangúként áll szemben egymással.

***

Forrásként felhasznált irodalom: Wildried Nelles, Az életben nincs visszaút

 

About Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta Katalin, a SzInT módszerének kidolgozójaként és trénereként, a kiegyensúlyozott és harmonikus élet megélését segítem. A SzInT a családállítás, a pszichodráma és a rekonstrukciós kineziológia mesterhármasára épülő módszeregyüttes, melynek célja a személyiség és a lélek szintű egységünkbe való visszaérkezés segítése csoportos tréningek és egyéni terápiák során.